Home
TR

NSK Europe İş Ortakları Gizlilik Politikası

Bu politika, web sitelerimiz (iş uygulamaları dahil) ile NSK Akademi platformunu kullandığınızda ve sizlerle pazarlama amaçlı iletişime geçtiğimizde NSK Europe Ltd, bağlı kuruluş ve iştirakleri ("NSK Europe" ya da "biz") tarafından kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını açıklar. NSK Europe iletişim bilgileri "Ek bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

Bu politikada kişisel veriler gerçek kişiyi tanımlamaya yardımcı her türlü bilgi anlamına gelir - bu durumda siz.

Sizin hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı, bunlarla ne yaptığımızı ve bunlarla ilgili haklarınızı nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmek için bu politikamızı okuyun. Ayrıca kişisel verilerinizi belirli durumlarda zaman zaman nasıl kullandığımız hakkında bilgi veren ve sizlere ilettiğimiz diğer gizlilik politikalarımızı da okumalısınız. Bu politikayla ilgili herhangi bir sorunuzun olması durumunda, data-protection@nsk.com ile iletişim kurabilirsiniz.

Ürün pazarlama, hizmet sunumu (pazarlama iletişimi dahil - talep etmeniz halinde), faaliyet yönetimi, işe alım, yasal yükümlülükler gereği, web sitelerimizin performansını takip etme ve iyileştirme amacıyla kişisel verilerinizi kullanılmaktayız.

1. Kişisel verilerinizin sorumlusu kimdir?

Bu politikada, kişisel verilerinizin sorumlusu:

 • Birleşik Krallık'taki merkezi ile NSK Europe Ltd. - internet sayfasında ve NSK Akademi platformunda toplanan verilere ilişkin.
 • ilgili NSK firması - size ve / veya kuruluşunuza hizmet sağlamak veya pazarlama iletişimi göndermek için toplanan diğer verilere ilişkin
 • (Bu politikada, kişisel veri sorumlusu ayrıca "NSK Avrupa", "biz", "bizim", "bize" olarak anılacaktır).

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı konusunda kararlar almamız nedeniyle, ilgili verilerin yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktan sorumluyuz. Yasa gereği, işbu politikadaki bilgileri size sağlamakla yükümlüyüz.

2. Ne tür kişisel veriler topluyoruz ve nasıl elde ediyoruz?

Aşağıdaki kişisel veri kategorilerini topluyoruz:

 • İletişim bilgileri: ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası, firma adı, firma adresi;
 • Ticaribilgiler: iletişim bilgileri (yukarıya bakınız), sorularınızla ilgili ayrıntılar, üçüncü kişiler hakkında bizimle paylaştığınız bilgiler, ofisimizde bizlere sağladığınız bilgiler, faturalandırma ve ödeme bilgileri;
 • NSK Haber Bülteni: iletişim bilgileri (yukarıda);
 • NSK Akademisi, NSK web sayfasında kayıt ve EDI taleplerini kullanma bilgileri: e-posta adresi, ad ve soyad, kurum, bölge, il / ilçe, posta kodu, telefon numarası, firma adı, firma adresi;
 • Tarama bilgileri: IP adresi..

3. Kişisel verilerinizle ne yapıyoruz?

Kişisel verilerinizi birkaç farklı amaç için kullanıyoruz. Kişisel verilerinizi işlemek için daima "yasal dayanak" (kanunların öngördüğü sebep) mevcut olmalıdır. Aşağıdaki tablo, kişisel verilerinizin farklı kategorilerini ve bu işlem için yasal dayanakların amaçlarınıgöstermektedir.Bazı kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili, koşullara bağlı olarak, birden fazla yasal dayanak söz konusu olmaktadır.

Yasal Dayanak
Veri işleme amaçları Sizin onayınız Sizlerle bir sözleşme yapmak ya da sözleşmeyi imzalamadan önce talebinize göre hareket etmek amacıyla Meşru menfaatlerimiz için
İletişim bilgileri
Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili soru ve isteklerinize iletişim araçlarını kullanarak sizlerle iletişime geçmek ve yanıt vermek x
(ürünlerin satışı, servis sözleşmesi veya garantisinin bir parçasıysa)
x
(sorularınızı cevaplayabilmemiz önemlidir)
Ticari Bilgiler
Sistemlerimizde sizi / organizasyonunuzu müşteri olarak kayıt altına almak x
Size / organizasyonunuza ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak, teklif vermek veya sizlerle ya da firmanızla yapılan yasal sözleşme şartlarını yerine getirmek x
Sizlerle iş ilişkilerini sürdürmek x
Ürün ve hizmetlerimizle ilgili sizlerden ödemealmak x
NSK Bülteni
NSK bülteninin sizlere gönderilmesi x
NSK Akademisi, EDI talebi
NSK Akademisine kaydınızı sağlamak x
Proje, uygulama veya ürünle ilgili sorularınıza yanıt vermek x
Tarama Bilgileri
Web sayfalarımızın kullanımı ile ilgili istatistiki bilgilerin izlenmesi ve oluşturulması, aynı zamanda işlevselliklerinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi x
(Websitelerimizin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için sınırlı izleme faaliyetlerini rutin olarak gerçekleştirmekteyiz)
Tüm bilgi Kategorileri
Küresel iş ve pazarlama stratejilerimizin yönetimi, planlanması ve teslimi (mevcut ve potansiyel müşteriler dahil) x
(Müşterilerin kişisel verilerini iş geliştirme stratejilerimizde kullanmamız gerekmektedir)
Çalışanlarımızın eğitimi x
(Çalışanlarımıza risk yönetimi konusunda eğitim vermek ve hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek için bazen kişisel verileri kullanmaktayız)
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmelerini ve yeniden geliştirilmelerini sağlamak x
(Teklifimizi devamlı olarak iyileştirdiğimizden emin olma hususunda meşru menfaatimiz bulunmaktadır)
Sizlerle tüm şikayet ve anlaşmazlıkların çözümü x x
(Sizlerden aldığımız her türlü şikayet ve anlaşmazlığı çözmeyi deneyebilmeliyiz)

Kişisel olmayan istatistiki bilgileri, sözleşme yükümlülüğüne sahip olduğumuz üçüncü taraflara ifşa etme hakkına sahip olduğumuzu bilginize sunarız. Kişisel olmayan bilgilere örnek olarak: alan adı, tarayıcı tipi ve sürümü, bilgisayar işletim sistemi ve platform, arama bilgileri, görüntülenen sayfalar, sayfalarda geçirilen süre ve erişim süreleri.

Aksi belirtilmedikçe, NSK Europe ile işbirliği yapan şirketlere, yönetim şirketleri de dahil olmak üzere ve/veya internet sayfalarında istatistiksel raporlar yapan şirketlere bu tarz bilgileri paylaşma hakkını saklı tutarız. Bahsi geçen şirketler gizlilik ilkelerine tabi olacaktır.

Kişisel verilerinizin otomatik karar verme mekanizmasına tabi olması durumunda sizleri ayrıca bilgilendireceğiz. Bu durumda, bu tür sistemler tarafından kullanılan mantık hakkında da bilgi vereceğiz. Bu kararlara itiraz etme ve / veya kararı izleyen kişiye yardımcı olacak ek kanıtlar da dahil olmak üzere, otomatik bir karar verme sistemi temelinde alınan tüm kararlara itiraz etme hakkına sahipsiniz.

4. Verilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

NSK Europe Ltd ve Birleşik Krallık'taki diğeriştirakler, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre tutmakla yükümlü olmadıkça, her bir sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 7 yıl süreyle saklayacaktır.

Diğer NSK Europe firmaları kişisel verilerinizi ihtiyacımız olduğu sürece saklayacaklardır. Bunun amacı verilerin kullanıma hedeflerini gerçekleştirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek içindir. Aynı zamanda ilişkimizle ilgili bütün iddiaları kapsayacak süreyi karşılamak amacıyla yapılır. Buna bağlı olarak bazı veriler diğer verilere göre daha uzun süre saklanabilir.

5. Kişisel verilerinize başka kimlerin erişimi var?

Diğer NSK firmaları

Kişisel veriler, AB ve AB dışındaki diğer NSK firmaları ile paylaşılacak ve bu firmalar kendi çalışanlarının kişisel verilerinizle ilgili olarak gizliliği korumaları için gerekli adımları atacaklardır.

AB dışına veri transferi yalnızca aşağıdaki durumlarda yapılacaktır:

 • söz konusu ülke kişisel verileriniz için yeterli düzeyde koruma sağladığında;
 • Alıcı veya alıcı ülke, kişisel veriler için yeterli güvenceler sağlayan bağlayıcı ve zorlayıcı yükümlülüklere sahip uygulanmakta olan bir sertifikasyon mekanizmasına veya mesleki ahlak ilkelerine sahiptir; örneğin, kişisel verilerin ABD'ye güvenli bir şekilde aktarılmasına izin veren AB-ABD Gizlilik Kalkanı;
 • Kişisel verilerinizi korumak için yeterli derecede önlem almış bulunuyoruz; örneğin, kişisel verilerinizi elde eden bir kişi veya kuruluşla yapılan ve Avrupa Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda özel yasaları içeren sözleşme;
 • Veri transferi geçerli yasalar tarafından izin verilir; ya da
 • açıkça sizlerin iznine bağlıdır.

Servis Sağlayıcılar

NSK Europe aşağıdaki üçüncü taraf servis sağlayıcılarını kullanmaktadır:

 • IT desteği, veri barındırma, teknik ve destek hizmet sunan bulut platform sağlayıcıları;
 • bizim adımıza pazarlama iletişimi sağlayan tedarikçiler;

Gerekli durumlarda, kişisel veriler servis sağlayıcısı tarafından NSK Europe adına işlenecektir. NSK Europe , kişisel verileri işleyen herhangi bir üçüncü tarafın, verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda yeterli garantiyi verebilmesini sağlayacaktır.

Sosyal iletişim ağı

NSK, bazı sosyal ağ partnerleri (örn. YouTube, Facebook, Linkedin, Google) ile yakın bir şekilde çalışır. Bu platformlar eklentilerle geçici olarak entegre edilebilirler. Kullanıcının siteyi bu tarz bir eklenti kullanarak ziyaret etmesi halinde, kullanılan tarayıcı sunucularla doğrudan bir bağlantı oluşturur. Bu durumda sosyal ortağa, ziyaretçinin cihazına ait IP adresini ve diğer verileri transfer eder.

Verilerin üçüncü taraflara iletilmesi

Belirli koşullar altında NSK Europe, kişisel bilgileri yukarıda açıklanan amaçlar ve geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak üçüncü kişilerlepaylaşmak zorundadır. Bu üçüncü kişiler kişisel verilerinizin kontrolörü olarak hareket edecek ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uyumdan sorumlu olacaklardır.

Bu üçüncü taraflar:

 • polis, savcı ve kolluk kuvvetleri;
 • sigortacılar;
 • servis sağlayıcıları;
 • danışmanlar (hukuk danışmanları, muhasebeciler gibi);
 • vakıf fonları;
 • mahkelemeler;
 • maliyeciler.

6. Haklarınız neledir ve bunları nasıl kullanabilirsiniz?

NSK Europe tarafından kişisel verilerin işlenmesinin sadece sizin izninizle gerçekleşmesi halinde, izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri almaya karar verirseniz, NSK kişisel verilerinizi işlemeyi durduracaktır. Bu işlem onayın geri çekilmesinden önce yaptığımız herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak (yukarıdaki madde 3'teki tabloya bakınız), yasal bir nedene dayanması halinde istediğiniz zaman bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda, işlemeyi sürdürmek zorunda olduğumuz , haklarınız ve özgürlüklerinizden üstün olan zorlayıcı bir sebep göstermemiz veya işlemenin devam etmesinin yasal bir iddiayı göstermek, öne sürmek veya savunmak için gerekliolması gerekir.

Doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlarda, bu işleme itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinizin işlenme amacı, kimle paylaşıldığı ve ne kadar süre saklanacağı gibi bilgilere erişmek ve bunlardan haberdar olmak;
 • Kişisel verilerinizdeki herhangi bir yanlışlığı gecikme olmadan düzeltmemizi talep etmek;
 • Kişisel verilerinizi silmemizi talep etmek;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sınırlama talep etmek;
 • Verilerinizi sizlerin iznine bağlı olarak kullanmamız durumunda, bu verilerin sizlerle yapmış olduğumuz sözleşme gereği kullanılması halinde (3. maddede adı geçen tabloya bakınız) ya da ilgili işlem otomatik olduğunda; bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin (makine tarafından okunabilir bir formatta) bir kopyasını talep etmek.
 • data-protection@nsk.com adresine bir e-posta göndererek herhangi bir hak talebinde bulunabilirsiniz.

Ayrıca yetkili veri koruma birimine şikayette bulunabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

7. Google Analytics’in Kullanımı

Bu web sitesi, Google Inc. ("Google") tarafından "_anonymizeIp ()" uzantılı bir Google Analytics hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Sonuç olarak, IP adresleri kısaltılmış olarak işlenir, bu nedenle kişiselliği göz ardı edilebilir. Web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, etkinliği ile ilgili raporları derlemek ve kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için verileri işleriz. Yasal dayanak sizin izninizdir. Üçüncü bir ülkeye transferi, Google, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında onaylanmıştır (lütfen https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active altındaki ayrıntılara bakınız).

Kişisel verilerinizi, yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi için gerekli oldukça veya onayınızı iptal edinceye kadar saklıyoruz. Aşağıdaki iptal etme bağlantısına tıklayarak, herhangi bir zamanda onayınız iptal edilebilir: Opt-Out.

8. Ek bilgiler

Veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki adresleri kullanarak bize (ya da veri koruma görevlisine) ulaşın. Gizlilik politikası ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen bizimle: data-protection@nsk.com adresinden irtibata geçiniz.

Northern Rd, Newark NG24 2JF, UK e-mail: personalabteilung@nsk.com Datenschutzbeauftragter: dpo-de@nsk.com Datenschutzbeauftragter: dpo-de@nsk.com
NSK company Address
NSK Europe LtdBelmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, UK
NSK Steering Systems Europe LtdSouth West Industrial Estate, 3 Brindley Rd, Peterlee SR8 2JD, UK
NSK Bearings Europe LtdSouth West Industrial Estate, 3 Brindley Rd, Peterlee SR8 2JD, UK; or
NSK Precision UK Ltd.Northern Rd, Newark NG24 2JF, UK
NSK UK LtdNorthern Rd, Newark NG24 2JF, UK
NSK Deutschland GmbH (incl. Wolfsburg, Stuttgart) Harkortstr. 15, 40880 Ratingen, Germany
Neuweg Fertigung GmbHEhinger Str. 5, 89597 Munderkingen, Germany
Nsk European Distribution Centre B.V.Brakman 54, 5047 SW Tilburg, the Netherlands
NSK Bearings Polska S.A.ul. Jagiellońska 109, 25-734 Kielce, Poland
ISKRA Centrum Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. ul. Jagiellońska 109, 25-734 Kielce, Poland
NSK Needle Bearing Poland sp. z o.o.ul. Jagiellońska 109, 25-734 Kielce, Poland
NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z o.o.Mariana Jachimowicza 17, 58-306 Wałbrzych, Poland
NSK Polska sp. z o.o.Karczówkowska 41, 25-001 Kielce, Poland
NSK France S.A.S. 2 Rue Georges Guynemer, 78280 Guyancourt, France
NSK Italia S.p.A.Via Giuseppe Garibaldi, 215, 20024 Garbagnate Milanese MI, Italy
NSK Spain S.A.Carrer de Tarragona, 161, 08014 Barcelona, Spain
NSK Europe LtdBelmont Place, Belmont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, UK

9. NSK Europe İş Ortakları'nın Gizlilik Politikasındaki değişiklikler

İşbu İş Ortakları Gizlilik Politikası değiştirilebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak herhangi bir değişiklik, yürürlüğe girmeden önce güncellenmiş bir versiyonu ile birlikte sizlere iletilecektir.

05/03/2019

Bu uygulama Internet Explorer ile uyumlu değil. Geçerli bir Mozilla Firefox sürümü, Apple Safari, Microsoft Edge veya Google Chrome kullanmanızı öneririz.